MỸ PHẨM HÀN QUỐC CHÍNH HÃNG TẠI ĐÀ NẴNG
Xem tiếp
Đà Nẵng, Mỹ Phẩm

MỸ PHẨM HÀN QUỐC CHÍNH HÃNG TẠI ĐÀ NẴNG

MỸ PHẨM HÀN QUỐC CHÍNH HÃNG TẠI ĐÀ NẴNG.Đà Nẵng là một thành phố thuộc trung ương từ năm 1997, nằm trong vùng Nam Trung Bộ, Việt Nam, là trung tâm lớn về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Đà Nẵng là một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương ở Việt Nam[2], đô thị loại 1...