Sign in close
Create an Account

Shopping cart

close
close

Chính sách Bảo Mật

CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN CÁ NHÂN TRÊN TRANG https://naturerepublicstore.vn/

 • Riêng tư của khách hàng vô cùng quan trọng với naturerepublicstore.vn , việc bảo vệ dữ liệu là vấn đề của sự tin tưởng và bảo mật danh tính của quý khách vô cùng quan trọng với chúng tôi. Vì thế, chúng tôi chỉ sẽ sử dụng tên và một số thông tin khác của quý khách theo cách được đề ra trong Chính sách Bảo mật này .
 • Chính Sách Bảo mật thông tin cá nhân của Website naturerepublicstore.vn tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên “naturerepublicstore” (“Khách Hàng”). Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên “naturerepublicstore” được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách.

1. VỀ VIỆC THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch hoặc đăng ký mở tài khoản tại “naturerepublicstore” . Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch hoặc đăng ký tài khoản (Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm: Tên , Email , Địa chỉ , SDT ).
 • Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. “naturerepublicstore” không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

2. VỀ VIỆC LƯU GIỮ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • Mọi Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và “naturerepublicstore” đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Website : naturerepublicstore.vn .
 • Naturerepublicstore có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản hoặc sử dụng các tính năng của Website : naturerepublicstore.vn . Khi thu thập dữ liệu, chúng tôi thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Khách Hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.
 • Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của “naturerepublicstore” , cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống “naturerepublichstore”c, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện Bạn có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Chúng tôi có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Bạn cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

3. VỀ VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi trên được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

 • Giao hàng quý khách đã mua tại naturerepublicstore.vn
 • Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng .
 • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm .
 • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách .
 • Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

4. VỀ VIỆC LIÊN KẾT VỚI CÁC WBESITE KHÁC

 • Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên “naturerepublicstore.vn” trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của chúng tôi tại địa chỉ https://naturerepublicstore.vn/
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào “naturerepublicstore.vn” từ các website khác không phải là website chính thức của “naturerepublicstore.vn”

5. VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN CÁ NHÂN CHO BÊN THỨ BA

 • Chúng tôi cam kết  không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

6. CHỈNH SỬA VÀ BẢO MẬT

 • Tài khoản và mật khẩu tài khoản của khách hàng là do khách hàng quản lý . Do đó khách hàng phải bảo mật kỹ mật khẩu , nếu mật khẩu bị lộ dưới bất kì hình thức nào , chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh .
 • Trong trường hợp khách hàng muốn chỉnh sữa dữ liệu cá nhân , khách hàng dung chức năng “Tài khoản của tôi” vào mục “Chi tiết tài khoản” để thay đổi cá thông tin cá nhân .
 • Trong trường hợp khách hàng quên mật khẩu . Khách hàng dùng chức năng “Quên mật khẩu” để yêu cầu cấp lại mật khẩu .
 • Chúng tôi có quyền thay đổi và chỉnh sửa Quy định Bảo mật vào bất kỳ lúc nào. Bất cứ thay đổi nào về chính sách này đều được đăng trên trang web của chúng tôi.
Scroll To Top Sidebar
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.