MỸ PHẨM HÀN QUỐC CHÍNH HÃNG TẠI PHƯỜNG TÂN QUY
Xem tiếp
Uncategorized

MỸ PHẨM HÀN QUỐC CHÍNH HÃNG TẠI PHƯỜNG TÂN QUY

MỸ PHẨM HÀN QUỐC CHÍNH HÃNG TẠI PHƯỜNG TÂN QUY. Tân Quy là phường có diện tích khá nhỏ của quận 7, thuộc nội thành của Thành phố Hồ Chí Minh. Phường Tân Quy có tổng số diện tích tự nhiên là 0,86 km² và tổng số dân vào năm 1999 là 13468 người, mật độ dân số đạt 15660 người/km². Phường Tân Quy quả là một nơi đầy tiềm năng để nền kinh tế phát triển. Và đề cập tới kinh tế...